बजारमा चलेको ब्याज दर भाउ

न्यून शुल्कमा सल्लाह अनी सेवाको लागि सम्झनुहोस्

न्यून शुल्कमा सल्लाह अनी सेवाको लागि सम्झनुहोस् बजारमा चलेको ब्याज दर भाउ तथा यस्का कयौ कुराहरु थाहा नपाउने गरी ब्याज दरले हामीलाई नोक्सान भएको हामीले चालै पाईदैन र ब्याज दर संख्यामा थोरै देख्ने बित्तिकै ठीक छ भन्ने लाग्छ तर वास्तवमा त्यो सत्य होइन, त्यस कारण  न्यून शुल्कमा नै सर-सल्लाह र सेवा पाईन्छ भने कृपया एक जनासँग…

Read More